Just Add Wine | Ine Goossens & Ries van der Vlugt

Just Add Wine 

from Nature with Love 

Pure individual wines and winemakers standing up for individuality - call them pure-oldskool-distinctive-soulful and funky wines. Call it natural-Call it artisanal-Call it Organic.

most wanted wines

If you would like an allocation of our most wanted wines, which we hope we will have more of next year, please email us and let us know. We will ensure you get something.

REFERENTIES

read the story online

Wat ambiance en keuken betreft zou een bedrijf als De Graaf van het Hoogveen natuurlijk lid moeten zijn van de Alliance Gastronomique Néerlandaise, het verbond waartoe de meeste toprestaurants behoren. Dat dit tot nu toe niet is gebeurd, heeft misschien te maken met communicatie en presentatie. De mailings bijvoorbeeld van dit restaurant demonstreren een zangerig taalgebruik, waarvan ook ik vaak de kriebels krijg.

read the story online

Er waren deze avond zeven gangen met zeven even voortreffelijke wijnen. Aan de muren hingen kleurenopnamen van geslaagde gerechten, die de culinaire fotograaf van Gourmet had gemaakt.

read the story online

Onze nationale wijnschrijver Hubrecht Duijker overweegt nu zijn volgende standaardwerk aan Piedmonte te wijden. Er werd weer buitengewoon goed gekookt in de Graaf van het Hoogveen. Dat vond ik niet alleen, maar ook mijn buurman Heinz Winkler, de chef-kok van Tantris in München. Heinz heeft drie sterren van de Michelin-gids en behoort daarmee tot de exclusieve groep topkoks als Bocuse, Chapel, Haeberlin en Vergé. Hij kreeg die drie sterren al op 31-jarige leeftijd en was daarmee de jongste kok, die ooit zo hoog scoorde. Heinz was dik tevreden over de prestaties van zijn jonge collega in Noordwijk.

read the story online

Vanuit Zwitserland was Hans Gerd Kübel naar de Lage Landen gekomen. Sinds 10 jaar heeft hij bij Zürich de zalmrokerij Balik. Kübel was 30 jaar acteur en regisseur in het theater. Hij vertolkte zowel Shakespeare, als ook de

read the story online

Heel onopvallend reisde Ine in 1976 mee met een culinair weekend, dat Thomas Lepeltak georganiseerd had in Engeland met Paul Bocuse als gast-kok en in het teken stond van de 50th anniversary of the coronation of Her Majesty Queen Elizabeth II.

read the story online

In april echter begon een bijzonder luxueus ingericht Koetshuis aan zijn tweede leven onder leiding van Ine Droogh-Goossens, ooit de drijvende kracht achter het restaurant De Graaf van het Hoogveen. Het ziet er naar uit dat zij de eigenzinnige strategie van Frisch voortzet. Ine Droogh-Goossens heeft een koers uitgestippeld en lijkt die vastberaden te volgen.

read the story online

De bekroonde mailing, gericht op het bedrijfsleven en potentiële gasten, bestaat uit een aankondiging voor een Kerstdiner met een antwoordkaart. Hierop werd een persoonlijke brief gezonden aan de geïnteresseerde gast met meer informatie. Ine Droogh-Goossens, directeur van 't Koetshuis in Rhenen is erin geslaagd op een uitnemende wijze een prachtig uitgevoerde mailing te verzorgen.

read the story online


  • Just Add Wine
    Ine Goossens & Ries van der Vlugt
    Feiko Clockstraat 139
  • 9665 BH Oude Pekela
  • M +31(0)620198832 Ries
    M +31(0)651416898 Ine

Openingstijden

Service

Verzenden

Via Vinologix in nauwe samenwerking met DPD

doos 12 flessen Vinologix

 

 


 

Op de hoogte blijven

Laat uw e-mailadres achter en ontvang ons laatste nieuws direct in uw mail

Disclaimer

Lees deze mededelingen alstublieft nauwkeurig door. Deze bepalen uw gebruik van deze site alsmede al het materiaal dat deze site bevat.

U bent nu verbonden met de Just add Wine publieke internetsite. Alle hierin voorkomende informatie en inhoud zijn onderhevig aan de hier volgende voorwaarden en uw toegang tot deze website en verder gebruik ervan veronderstellen volledige acceptatie van deze voorwaarden.

De huidige site is bedoeld om informatie te verschaffen over Just add Wine en over alle daarbij aangesloten afdelingen, de organisatie, de producten en de diensten aangeboden door de afdelingen. De hier geboden informatie is echter alleen een introductie tot de producten en diensten van Just add Wine en is daarom niet contractueel bindend. Om enige vorm van contractuele afspraken aan te gaan, adviseren wij u rechtstreeks contact op te nemen met het moederbedrijf of de desbetreffende afdeling.

Hoewel Just add Wine zijn best doet om accurate en recente informatie te geven op deze website, kunnen onnauwkeurigheden, achterhaalde informatie of typefouten voorkomen. Daarom geeft Just add Wine geen garanties en doet het bedrijf geen uitspraken over de nauwkeurigheid of volledigheid van de hier geboden informatie. Bovendien accepteert Just add Wine geen aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen in de inhoud van deze site. De teksten, namen, afbeeldingen, logo's en foto's die de diensten van Just add Wine weergeven, zijn in het bezit van Just add Wine en de afdelingen en mogen zonder toestemming niet gebruikt worden voor andere doeleinden. Het feit dat er tijdens het gebruik van deze site verwijzingen naar derden gemaakt worden, die gericht zijn op informatie, inhoud, goederen, producten, totstandkoming of diensten, naar merknaam, merkteken, fabrikant of anders, betekent niet automatisch bevestiging, goedkeuring of aanbeveling en houdt niet automatisch verband met Just add Wine. Verder mag deze website worden verbonden aan andere websites die niet onder beheer vallen van Just add Wine of in onderhoud van het bedrijf zijn.Just add Wine heeft niet alle sites gecontroleerd die verbonden zijn met deze site en is niet verantwoordelijk voor deze verbonden sites, de daartoe behorende off-site pagina's of andere pagina's die zijn verbonden met de desbetreffende pagina's. Just add Wine biedt deze links alleen aan als extra service en deze links impliceren niet de goedkeuring van Just add Wine met betrekking tot deze sites.

Gebruik van deze site geschiedt op eigen risico. Noch Just add Wine, noch enige andere partij, betrokken bij het creëren, produceren of presenteren van deze site, is aansprakelijk voor enige directe, incidentele, voortvloeiende, indirecte of strafbare schade, voortkomend uit uw toegang tot of uw gebruik van deze site. Zonder dat het voorgaande beperkt wordt, biedt Just add Wine alles op deze site aan "als zijnde" en "indien beschikbaar", zonder enige vorm van expliciete of impliciete garantie, inclusief, maar niet beperkt tot de impliciete garantie van verkoopmogelijkheid, geschiktheid voor speciale doeleinden of het voorkomen van inbreuk op andermans intellectuele bezitsrechten.

Just add Wine is gerechtigd aanpassingen, verbeteringen, correcties en/of veranderingen aan te brengen op deze website en deze voorwaarden, mits deze tijdig aangekondigd worden.

In het geval dat enig deel van deze voorwaarden onuitvoerbaar wordt geacht, zal het onuitvoerbare deel worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de geldende rechtgeving om de oorspronkelijke bedoeling van de partijen zoveel mogelijk te benaderen. De geldigheid van de overige onderdelen zal worden behouden.

Indien Just add Wine niet op uitvoering van deze voorwaarden kan aandringen en deze niet kan afdwingen, kan dit niet worden gezien als afbraak van de voorwaarden. Noch de gedragscode van één der partijen hier genoemd, noch de handelsgebruiken kunnen de hier genoemde voorwaarden wijzigen.

Indien deze voorwaarden niet volledig kunnen worden geaccepteerd, moet contact met deze website onmiddellijk worden beëindigd.