Er is al zoveel gezegd en geschreven over het fenomeen natuurlijke wijn dat zoveel aantrekkingskracht en zoveel verzet heeft gebracht.

Dit artikel van Stephen Buranyi over de impact die het ongetwijfeld heeft gehad op alle drinkers, denkers en professionals is tot op heden het beste artikel dat ik heb gelezen.

Het is lang maar compact en het behandelt dingen in snel tempo. 

Als je een beetje commentaar wilt uitlokken om een discussie op gang te brengen, mis dit artikel dan niet. 

HAS WINE GONE BAD?